Merkez proizvodnja i prodaja ulja i maziva


1. HIDRAULIK HD


ISO VG: 5, 10, 22, 32, 46, 68,
100, 150, 320
DIN 51524/2: HLP
Spery Vickers
l-286-S M-2950-S
Denison: HF-2, HF-0
 


Visokokvalitetno mineralno hidraulično ulje. Odlična hidraulična i termička stabilnost. Štiti od habanja i korozije, a ima dobra niskotemperaturna svojstva.

2. HIDRAULIK SHD

ISO VG: 22, 32, 46, 68, 100
DIN 51524/3: HVLP

Visokokvalitetno mineralno hidraulično ulje. Odlična hidraulična i termička stabilnost. Štiti od habanja i korozije, a primjenjuje se u sistemima izloženim većim temperaturnim razlikama.
 

3. HIDRAULIK DHD

ISO 6743/4 L-HM
DIN 51524/2: HLPD

Visokokvalitetno mineralno hidraulično ulje. Odlična hidraulična i termička stabilnost. Štiti od habanja i korozije, a primjenjuje se u sistemima izloženim dodiru vode ili emulzija.
 


Po želji kupca proizvode isporučujemo u hiljadulitarskim kontejnerima,
čeličnim buradima od 205 litara, ambalaži od 10, 5, 4, 1, i 0,5 litara.

Isporuku vršimo odmah sa vlastitim voznim parkom.

 

Free counter and web stats