Merkez hadždž 2010./1430.U sastavu preduzeća MERKEZ OIL d.o.o. djeluje i agencija za vjerski turizam MERKEZ hadždž, koja je do sada uspješno organizovala hadždž 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,2010.

Dugogodišnje iskustvo na pomoći hadžijama da obave petu islamsku dužnost pomaže nam
da sve buduće hadžije imaju kvalitetniju uslugu.
U toku su pripreme za 2011.godinu.


Sve informacije na telefon:
+ 387 (030) 525 457
+ 387 (061) 169 627
+ 387 (061) 140 791

e-mail: merkez.oil@bih.net.baFoto:
Ispraćaj hadžija 2010.godine
Foto:
Ispraćaj hadžija 2009.godine
   
Free counter and web stats