Merkez građevinska operativa


Visokogradnja i niskogradnja

Poslove iz oblasti visokogradnje i niskogradnje obavlja čitav niz stručno osposobljenih građevinskih majstora raznih profila, rukovođenih građevinskim inženjerima. U svakom domenu građevinskog posla, nastojimo pratiti evropske i svjetske standarde i normative, kako u kvalitetu ugradbenih materijala tako i u načinima ugradnje istih.

Posjedujemo savremenu mehanizaciju i opremu za sve vrste građevinskih radova kao i komplete zaštitne i HTZ opreme. U veoma konkurentnom okruženju uspijevamo zadovoljiti potrebe za građevinskim uslugama u regionu, gdje sa uspjehom učestvujemo u javnim nadmetanjima za potrebne usluge iz oblasti građevine.


Izgradnja i održavanje puteva

Proizvodni i uslužni program MERKEZ OIL d.o.o obuhvata:
 • održavanje i zaštita magistralnih i regionalnih puteva,
 • održavanje i zaštita putnih objekata: mostova, tunela,
 • održavanje prohodnosti puteva u zimskom periodu,
 • izgradnja i rekonstrukcija puteva i putnih objekata
 • proizvodnja kamenih agregata svih frakcija, tamponskog materijala,
 • asfalta za noseće i završne slojeve i proizvodnju betona.
 • saniranje i krpljenje asfaltnog kolovoza vrućim i hladnim tehnološkim postupkom,
 • saniranje donjeg nosečeg sloja kolovozne konstrukcije-tamponski sloj,
 • saniranje klizišta i odrona u zahvatu puta,
 • popravak puta i potpornih i obložnih zidova,
 • uklanjanje odronjenog materijala sa kolovoza puta,
 • čišćenje propusta i odvodnih kanala
 • održavanje bankina i kosina nasipa, usjeka, i zasjeka.
Free counter and web stats